مهاجرت از طریق خانواده

دریافت اقامت دائم کانادا از طریق اسپانسرشیپ اعضای خانواده

  • افرادی که دارای تابعیت کانادایی و یا اقامت دائم (PR) کشور کانادا می باشند می توانند اعضاء درجه یک خانواده خود را برای گرفتن اقامت دائم اسپانسر شوند. این افراد شامل فرزند، همسر، فرزند همسر، والدین و کودکان به فرزندخواندگی گرفته شده می باشند. فرد اسپانسر باید ثابت کند که:

استطاعت مالی برای اینکار را دارد

فرد اسپانسر شده، احتیاجی به کمکهای اجتماعی دولتی نخواهد داشت.

چه کسی میتواند اسپاسر باشد:
شما میتوانید همسر و یا فرزند زیر سن قانونی خود را اسپانسر کنید اگر:

سن شما حداقل ۱۸ سال باشد.

شما یا شهروند کانادا و یا دارای اقامت دائم کانادا هستید ( اگر شما شهروند کانادا هستید و در زمان اقدام برای اسپانسر شدن در خارج از کانادا زندگی مینمائید، باید نشان دهید که پس اخذ اقامت فرد اسپانسر شونده قصد زندگی دائم در کانادا را دارید.)

باید اثبات کنید که شما هیچ نوع کمک اجتماعی دولتی دریافت نمیکنید (بغیر از موارد معلولیتهای جسمی.)

شما میتوانید نیازهای ابتدایی زندگی فرد اسپانسر شونده را برآورده سازید. در اغلب موارد میزان درآمد نقش مهمی در اسپانسر کردن همسر و یا فرزندان بازی نمیکند، تنها در موارد زیر باید نشان داد که فرد اسپانسر کننده توانایی مالی کافی را برای اینکار دارد:

شما فرزند زیر سن قانونی را اسپانسر میکنید که او خود دارای فرزند/فرزندان می باشد، یا همسر شما که قصد اسپانسر کردن او را دارید خود دارای فرزند/فرزندان می باشد.

چه کسانی نمیتوانند اسپانسر باشند:

 

زیر ۱۸ سال سن داشته باشد.

پس از اخذ اقامت برای فرد اسپانسرشونده، آنها نمیخواهد در کانادا زندگی کند.

فرد اسپانسر نه شهروند کانادا و نه دارای اقامت دائم (PR) این کشور هستید.

اسپانسر کننده دارای مجوز اقامت موقت مانند: اجازه تحصیل، کار و یا دارای ویزای توریستی میباشد.

تقاضای دریافت اقامت دائم شما هنوز در دست بررسی است و هنوز جواب مثبت دریافت نشده.

تمکن مالی فرد اسپانسر کننده کافی نیست (در مواردی که این مسئله نیاز می باشد).

شما نمیتوانید همسر خود را اسپانسر کنید اگر:

 

 

از نظر مالی هنوز برای فرد اسپانسرشونده قبلی خود دارای تعهدات مالی هستید. معنی آن این است که مدت مسئولیت مالی ۳ ساله برای فرد پیشینی که اسپانسر شدید منقضی نشده باشد.

خود شما توسط فرد دیگری اسپانسر شده باشید و در کمتر از ۵ سال گذشته اقامت دائم خود را دریافت کرده باشید.

فهرست