اجازه کار بعد از تحصیل در کانادا

“اجازه کار بعد از اتمام تحصیلات”

  • این نوع از مجوز به کسانی اعطا میگردد که در یکی از موسسات تعیین شده توسط دولت فدرال کانادا تحصیل کرده باشند designated learning institution (DLI) و علاقه مندند که بطور موقت برای کار در کانادا بکار مشغول شوند.فارغ التحصیلی از یکی از موسسات DLI بطور خودکار فرد فارغ التحصیل را برای PGWP واجد شرایط میکند. متقاضی تنها ۱۸۰ روز از زمانی که نمرات نهایی اش را دریافت میکند وقت دارد تا برای این نوع از مجوز اقدام نماید. چنانچه قبل از دریافت نمرات نهایی مجوز تحصیلی متقاضی باتمام میرسد وی تنها دو انتخاب دارد:

برای دریافت یک ویزای توریستی اقدام نماید، یا

کانادا را ترک کند و برای PGWP درخواست بدهد.

اعتبار مجوز PGWP بستگی به رشته ای که متقاضی از آن در کانادا فارغ التحصیل شده است دارد. اگر طول رشته ای که متقاضی از آن فارغ التحصیل شده زیر ۸ ماه بوده شما واجد شرایط برای دریافت PGWP نمی باشید.

اگر طول دوره ای که متقاضی از آن فارغ التحصیل شده اید بین ۸ ماه و دو سال باشد ممکن است برای او PGWP صادر گردد برابر طول مدت تحصیلش در کانادا.

اگر طول دوره ای که متقاضی از آن فارغ التحصیل شده اید بیشتر از دو سال باشد ممکن است اعتبار مجوز PGWP او تا سه سال باشد.

اگر متقاضی بیش از یک دوره را در کانادا گذرانده، ممکن است او PGWP را دریافت کند که اعتبار آن برابر مجموع دو دوره ای باشد که در کانادا درس خوانده است در صورتیکه هر یک از آن دوره ها:

از نظر PGWP واجد شرایط باشند

طول آن بیشتر از ۸ ماه باشد.

 

توجه: شما نمیتوانید دوباره برای PGWP درخواست بدهید اگر شما بعد از اتمام یکی از دوره های تحصیلیتان برای این مجوز درخواست داده اید و یکبار از آن استفاده کرده اید.  

 

فهرست