خود اشتغالی کانادا

ویزای کار و اقامت دائم از طریق روش خود اشتغالی (Self-Employed):

  • برنامه مهاجرت خوداشتغالی فدرال کانادا برای افراد زیر که در استخدام شرکت یا سازمانی نمی باشند و با تخصص خود درآمد دارند، مناسب می باشد و طی این برنامه می توانند برای خود و خانواده و فرزندان زیر ۱۹ سال اقامت دائم کانادا را کسب کنند:

–          ورزشکاران و افراد شاغل در بخش ورزش
–          هنرمندان و شاغلین بخش هنر
–          کشاورزان و مزرعه داران

این گروه از افراد برای واجد شرایط شدن باید با مدرک مستند ثابت کنند که سابقه کاری مرتبط حداقل ۲ سال طی ۵ سال گذشته قبل از اقدام برای کانادا، در زمینه هنر یا ورزش یا کشاورزی دارند و بعد از ورود به کانادا می توانند به صورت خوداشتغالی در همان زمینه مشغول به فعالیت شوند و نشان دهید کاری که در زمینه فرهنگی – فرزشی-هنری انجام می دهید تاثیر قابل توجهی بر فرهنگ و هنر و اقتصاد کانادا دارد و برای اینکار باید طرح توجیهی یا Business Plan قوی را ارائه دهید. طرح توجیهی نیازمند دانش مربوط به کانادا و اطلاع از بازار و کسب و کار این رشته در کانادا است. توجه داشته باشید که داشتن مدارک در سطح بین المللی کمک خوبی به شما خواهد نمود.

این افراد براساس موارد زیر امتیاز می گیرند:

تحصیلات تا ۲۵ امتیاز

سابقه کار تا ۳۵ امتیاز

سن تا ۱۰ امتیاز

آشنایی به زبان (انگلیسی یا فرانسه) تا ۲۴ امتیاز

انطباق پذیری تا ۶ امتیاز

مهمترین بخش در این نوع ویزای اقامتی؛ شرح شغل و سوابق کاری مرتبط با نیازهای این برنامه و آشنایی با بازار کار کانادا برای تکمیل پرونده شما است که تیم مهاجرتی گنجی کمک فراوانی برای شما خواهد بود. همچنین برای امتیاز بندی فرم ارزیابی برنامه خوداشتغالی کانادا را تکمیل کنید و در آن توضیح کامل شغل خود را بنویسید.

برنامه مهاجرت خود اشتغالی کانادا یکی از طولانی ترین روش های کسب اقامت است که اگر زمان برای شما مهم است از روش های دیگر مانند کارآفرینی و نیروی متخصص استفاده کنید.

می توانید در ابتدا بدون مدرک زبان اقدام کنید و در روز مصاحبه مدرک زبان خود را نشان دهید. اما اگر می خواهید امتیاز بخش زبان را داشته باشید باید یکی از مدارک زیر را داشته باشید:

–          (IELTS (General Training test only

–          CELPIP (General test only) and/or

–         (TEF (Test d’ evaluation de francais

برای شروع برنامه شما باید سابقه شغلی طبق شرایط زیر داشته باشید:

۱- برای مشاغل مرتبط با موضوعات فرهنگی Cultural Activity:

الف- دو سال سابقه کار خوداشتغالی در بخش فرهنگی

ب- دوسال سابقه کار در سطح بین المللی در بخش فرهنگی

ج- یک سال سابقه کار در بخش “الف” و یک سال سابقه در بخش “ب”

۲- برای مشاغل مرتبط با موضوعات ورزشی Athletics:

الف- دو سال سابقه کار خوداشتغالی در بخش ورزشی

ب- دوسال سابقه کار در سطح بین المللی در بخش ورزشی

ج- یک سال سابقه کار در بخش “الف” و یک سال سابقه در بخش “ب”

۳- برای خرید مزرعه و مدیریت آن، نیاز به ۲ سال سابقه در مدیریت مزرعه دارید.

حال در ادامه توضیحات مربوط لیست مشاغل خوداشتغالی فدرال کانادا برای هر یک از سه بخش ورزشی، فرهنگی، کشاورزی را مطالعه فرمایید:

خود اشتغالی در کانادا
خود اشتغالی در کانادا
فهرست