اجازه کار در کانادا

مجوز کار در کانادا (WORK PERMIT)

تقریبا تمام افرادی خارجی برای کار در کشور کانادا احتیاج به دریافت مجوز کار در کانادا یا همان Work Permit می باشند. دراغلب موارد برای کار در کانادا شرایط خاصی را باید کارگران خارجی احراز نمایند تا موفق به اخذ این مجوز شوند که در بخش “پیشهاد کاری یا Job Offer توضیحاتی در این زمینه ارائه شده است.

ولی صرفه نظر از این شرایط یکسری شروط کلی وجود دارد که تمامی متقاضیان دریافت مجوز کاری در کانادا باید دارای آنها باشند که از این قرار می باشند

اثبات این مسئله برای افسر رسیدگی کننده به درخواست مجوز که، متقاضی در پایان زمان مجوز کاری خاک کانادا را ترک خواهد نمود.

نشان دادن اینکه متقاضی دارای توانایی مالی کافی برای اداره خود و همراهان احتمالی خود در طی زمانی که در کانادا مشغول بکار میشود و جهت برگشت بکشور خود نیاز دارد را دارد.

رعایت قانون از طرف متقاضی و همینطور ارائه گواهی عدم سوء پیشینه از کشور متقاضی.

متقاضی یا همراهان او تهدیدی علیه امنیت ملی کانادا نباشند

از نظر سلامت جسمی در شرایط کامل باشد و در صورت لزوم آزمایشات پزشکی ارائه نماید.

مطمئن شدن از اینکه متقاضی قصد کارکردن برای کارفرمایانی که مجاز نیستند را ندارد.

ارائه هر مدرک دیگری که افسر رسیدگی کننده به تقاضای کار ضروری بداند.

اگر متقاضی از داخل کانادا برای “مجوز کار” اقدام نماید باید یکی ازشرایط زیر را داشته باشد:

ارائه هر مدرک دیگری که افسر رسیدگی کننده به تقاضای کار ضروری بداند.

همسر متقاضی دارای مجوز تحصیلی و یا کاری باشد.

متقاضی دارای مجوز “کار بعد از اتمام تحصیلات” یا “POST GRADUATION WORK PERMIT” و مجوز تحصیلی متقاضی همچنان معتبر باشد.

متقاضی دارای مجوزاقامت موقت که دارای اعتبار ۶ ماه یا بیشتر باشد.

متقاضی متنظر نتیجه درخواست خود برای اقامت دائم در کانادا می باشد.

در کانادا دو نوع مجوز کار Work Permit وجود دارد:

مجوز کار برای یک کارفرمای بخصوص یا EMPLOYER-SPECIFIC WORK PERMIT

در این نوع از مجوز کارگر باید بر اساس شرایطی که در مجوز کارش قید گردیده است به اشتغال گمارده گردد مانند:

مکانی جغرافیایی که کارگر بکار گمارده میگردد

 

مدت زمانی که مجاز به کار کردن است

 

فهرست