خدمات دریافت اقامت دائم در کانادا

خدمات دریافت اقامت دائم در کانادا:

  • کشور کانادا بعنوان یک کشور نسبتا جدید و جوان در عرصه بین المللی شناخته میشود. از این رو این کشور نیاز مبرمی به نیروی کار جوان و متخصص برای تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز این کشور دارد که بتواند همزمان جایگزینی برای نیروهای مشغول بکاری که بزودی بازنشسته میشوند داشته باشد و هم، نیاز خود را برای گسترش و توسعه صنعتی و دیگر بخشهای خدماتی کشور تامین نماید. اعطای اقامت به متقاضیان کار، تحصیل و زندگی در کانادا عمده ترین راهکار این هدف می باشد. لذا دولت کانادا با اعلام روشهای متعدد برای جذب متقاضیان، اقدام به رقابت با سایر کشورهای جهان از جمله استرالیا، نیوزلند و … نموده تا مناسبترین افراد را برای اشتغال و اسکان در کشور خود برگزیند. روشهای مختلفی برای اخذ اقامت دائم و یا موقت توسط دولت کانادا اعلام شده است که به تناوب دچار تغییراتی نیز میشوند و متقاضیان با بررسی هر یک از این روشها می توانند مناسبترین روشی که با شرایط آنها همخوانی دارد جهت دستیابی به مجوزهای لازم انتخاب نمایند

فهرست