کارت PR کانادا

“کارت PR کانادا چیست؟”

کارت اقامت دائم کانادا  که در تاریخ ۲۸ ژوئن ۲۰۰۲ و بر اساس قانون مهاجرت و حمایت از پناهندگان کانادا توسط اداره مهاجرت و شهروندی کانادا معرفی شد، یک سند شناسایی موقت است که به مهاجرانی که در این کشور موفق به کسب اجازه اقامت دائم می‌شوند،داده می‌شود

این کارت همچنین نشان دهنده وضعیت اقامت افراد در کانادا می باشد. بسیاری کارت PR  را معادل کاناداییGreen Card  آمریکا می دانند.

کارت  PR معمولا دارای اعتباری ۵ ساله میباشد

فهرست