اکسپرس اینتری کانادا

روش Express Entry برای متقاضیان کار و استقرار در کاناداست که بر اساس قابلیتها و فاکتورهای 4 گانه سن، سطح تحصیلات دانشگاهی، سطح دانش زبان (انگلیسی یا فرانسوی) و سابقه کار مرتبط با مدرک تحصیلی امتیازدهی و در نهایت کاندیداهای با امتیازات بالاتر انتخاب و دعوت به تکمیل پرونده تقاضای خود میشوند.

امتیاز بندی برنامه “ورود سریع” ،
EXPRESS ENTRY –COMPREHENSIVE RANKING SYSTEM

برنامه ورود سریع برای اخذ اقامت در روش نیروی متخصص برای سه گروه زیر است:
Federal Skilled Worker Class, Federal Skilled Trades Class, and Canadian Experience Class
این برنامه از ابتدای ژانویه 2015 آغاز شده و پرونده های دریافتی تا قبل از این تاریخ با همان قانون 2014 بررسی شده اند.
در این برنامه مبنای امتیاز بندی ها تغییر کرده است و در سیستم جدید از حداکثر 100 امتیاز شما باید 67 امتیاز برای قبولی مرحله اول بدست آوردید تا بتوانید وارد Express Entry Pool شوید، در برنامه جدید حداکثر 1200 امتیاز وجود خواهد داشت. که 500 امتیاز به فاکتورهای فردی متقاضی تعلق می گیرد. اگر متقاضی متاهل باشد 460 امتیاز به فاکتورهای فردی متقاضی و 40 امتیاز به فاکتورهای همسر او تعلق می گیرد.جزئیات امتیاز متقاضی اصلی (مجرد): (۵۰۰ امتیاز)

سن

حداکثر ۱۱۰ امتیاز فرد می تواند کسب کند. که بیشترین امتیاز به سن ۲۰تا۲۹ تعلق می گیرد.متقاضیانی که کمتر از ۱۸ و بیش از ۴۴ سال سن داشته باشند امتیازی را کسب نخواهند کرد.

تحصیلات

حداکثر ۱۵۰ امتیاز به نوع مدرک و سطح آن تعلق می گیرد.

دانش زبان (زبان اول)

دانش زبان (زبان اول( حداکثر ۱۳۶ امتیاز به دانش زبان شما با ارائه مدرک انگلیسی IELTS یا فرانسه TEF تعلق می گیرد، یعنی شما از هرکدام از مهارتهای speaking, writing, listening and reading می توانید ۳۴ امتیاز و مجموعا ۱۳۶ امتیاز کسب کنید.در بعضی موارد نیاز به CLB ۷ به بالا دارید.

دانش زبان (زبان دوم)

حداکثر ۲۴ امتیاز به دانش زبان شما با ارائه مدرک انگلیسی IELTS یا فرانسه TEF تعلق می گیرد، یعنی شما از هرکدام از مهارتهای speaking, writing, listening and reading می توانید ۶ امتیاز و مجموعا ۲۴ امتیاز کسب کنید.

تجربه کار در کانادا

حداکثر ۸۰ امتیاز براساس تعداد سال های کارکرد شما در کانادا تعلق می گیرد. این امتیاز بر مبنای حرفه شما براساس کد های NOC میباشد.

فاکتور مهارتی

براساس سیستم CRS از این بخش ۵۰۰ امتیاز کسب می کنید. این ۵۰۰ امتیاز از ۵ بخش کسب خواهد شد. و حداکثر ۵۰ امتیاز.۵بخش به شرح زیر هستند:

  • تحصیلات + دانش زبان
  • سابقه کار کانادایی+تحصیلات
  • دانش زبان+تجربه کار خارجی
  • تجربه کار کانادایی+تجربه کار خارجی
  •  مدارک فنی (برای مشاغل حرفه ای)

خلاصه امتیاز بندی در سیستم ورود سریع CRS :

کارگر ماهر در کانادا

ویزای کار و اقامت دائم از طریق روش کارگر متخصص(SKILLED WORKER):

این روش مختص افرادیست که دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی در سطوح عالی، سابقه کار حداقل چهار سال، داشتن مدرک ارزشیابی زبان انگلیسی و یا فرانسه با نمره متوسط به بالا و سن بین ۲۰ تا ۳۵ سال می باشد. در این روش هر کدام از فاکتورهای ذکر شده در بالا دارای امتیاز خاصی است که مجموع آنها تعیین کننده این خواهد بود که متقاضی آیا واجد شرایط برای کار در کانادا می باشد یا خیر. در این روش داشتن پیشنهاد کاری اجباری نیست ولی داشتنش به عنوان یک مزیت بزرگ دارای اهمیت است.

ویزای کار و اقامت دائم از طریق روش کارگر تجاری ماهر(SKILLED TRADE):

کاملا مشابه روش قبل  می باشد با این تفاوت که متقاضی دیگر نیازی نیست که دارای تحصیلات عالی باشد و افرادی که دارای مدارک فنی و حرفه ای نیز می باشند با دارا بودن سابقه کار حداقل چهار سال، مدرک ارزیابی زبان انگلیسی و یا فرانسه بانمره بالاو سن بین ۲۰-۳۵ دارای امتیازات خاص خود می باشد که توضیح آن در مورد قبل اشاره شد، می توانند جهت اخذ این نوع از ویزا اقدام نمایند.

فهرست