استارت آپ کانادا

ویزای راه اندازی کسب وکار (Start-Up Visa)

  • درباره روند این ویزا:-برنامه ویزا راه اندازی کسب و کار کانادااین برنامه کارآفرینان مهاجری را با مهارت و پتانسیل برای ایجاد اشتغال در کانادا هدف قرار می دهد که:

دارای ایده های تجاری نوآورانه باشند

آن ایده بتواند در کشور کانادا اشتغال ایجاد کند.

بتواند در مقیاس جهانی به رقابت بپردازد

چه کسی میتواند برای این برنامه اقدام نماید؟
شما باید:

یک کسب و کار واجد شرایط داشته باشید.

نامه حمایت از یک سازمان تعیین شده دریافت کنید.

نیازها و شروط مربوط به دانش زبان را برآورده کنید.

پول کافی برای سکونت و استقرار در کانادا داشته باشید.

یک کسب و کار واجد شرایط :

تجارت واجد شرایط به این معنی است که کسب و کار شما با شرایط زیرمطابقت داشته باشد:

در زمانی که شما تعهد نامه حمایتی از یکی از سازمانهای تعیین شده دریافت می کنید:

هر متقاضی در آن زمان ۱۰٪ یا بیشتر از حق رأی را نسبت به کلیه سهام شرکت در آن زمان اختصاص یافته است (حداکثر ۵ نفر می توانند به عنوان صاحب ایده معرفی شوند) را در اختیار داشته باشید.

متقاضیان و سازمان تعیین شده به طور مشترک بیش از ۵۰٪ از کل رأی سهام شرکت در آن زمان را در اختیارداشته باشند.

در زمان دریافت اقامت دائم خود:

شما مدیریت فعال و مداوم این تجارت را از داخل کانادا داشته و آن اداره کنید.

بخش اساسی عملیات تجاری در کانادا اتفاق بیافتد.

این تجارت در کانادا به ثبت رسیده باشد.

برای دریافت نامه حمایتی ویا متقاعد ساختن یکی از موسسات و شرکتهای تعیین شده از طرف دولت برای سرمایه گزاری در ایده نوآورانه شما، ابتدا باید با یکی از آنها تماس حاصل فرمائید و در وحله نخست باید آنها را از ایده خود آگاه نمایید سعی کنید ارزش آن را به آن شرکت نشان دهید. در این مرحله هر یک از این شرکتها مقررات و قواعد خود را دارند، برخی از آنها ممکن است بعنوان مثال از شما بخواهند که یک طرح تجاری مکتوب با جزئیات را برای آنها ارسال نمائید و یا از شما دعوت نمایند که در یک جلسه مصاحبه حضوری شرکت نمائید. در هر صورت شما به یک نامه حمایتی و تاییدیه از یکی از این شرکتهای سرمایه گزاری برای طرح خود نیاز دارید تا به همراه بقیه مدارک خود برای روش Start Up  واجد شرایط باشید، این تنها راهی است که به دولت فدرال نشان میدهد که شما از حمایت یکی از این شرکتها برخوردارید و در غیر اینصورت درخواست شما رد خواهد شد.

سطح اجباری زبان در روش (Start –Up):

در این روش متقاضی باید در زبان انگلیسی (IELTS) در سه مهارت Listening, Writing & Speaking حداقل نمره ۵ و در Reading حداقل ۴ را بدست آورده باشد. توجه نمائید که نوع آزمون باید General باشد.

برای متقاضیانی که زبان فرانسه را بعنوان زبان اصلی برای پرونده خود انتخاب مینمایند ملاک نمره ارزیابی  TEF Canada میباشد که باید اعداد بدست آمده از این آزمون به قرار زیر باشد:

Speaking: ۲۲۵, Listening: ۱۸۰, Reading: ۱۵۰, Writing: ۲۲۵ البته بهتر است قبل از اقدام به جهت تغییرات احتمالی که به مرور زمان در شرایط حادث میشوند قبل از هرگونه اقدامی این اعداد دوباره بررسی شوند تا تغییراتی برای واجد شرایط بودن متقاضیان بوجود نیامده باشد.

حداقل میزان پولی که متقاضیان باید همراه داشته باشند:

در این روش متقاضی باید در زبان انگلیسی (IELTS) در سه مهارت Listening, Writing & Speaking حداقل نمره ۵ و در Reading حداقل ۴ را بدست آورده باشد. توجه نمائید که نوع آزمون باید General باشد.

برای متقاضیانی که زبان فرانسه را بعنوان زبان اصلی برای پرونده خود انتخاب مینمایند ملاک نمره ارزیابی  TEF Canada میباشد که باید اعداد بدست آمده از این آزمون به قرار زیر باشد:

Speaking: ۲۲۵, Listening: ۱۸۰, Reading: ۱۵۰, Writing: ۲۲۵ البته بهتر است قبل از اقدام به جهت تغییرات احتمالی که به مرور زمان در شرایط حادث میشوند قبل از هرگونه اقدامی این اعداد دوباره بررسی شوند تا تغییراتی برای واجد شرایط بودن متقاضیان بوجود نیامده باشد.

حداقل میزان پولی که متقاضیان باید همراه داشته باشند:

از آنجاییکه دولت کانادا هیچگونه برنامه کمک مالی یا تعهدی در این زمینه به متقاضیان این روش و اعضای خانواده آنها ندارد، لذا متقاضیان باید یک میزان حداقلی که توسط دولت فدرال مشخص شده است را جهت استقرار و برآوردن نیازهای اولیه خود و همراهان احتمالی در بدو ورود به کشور کانادا همراه خود داشته باشند. این مبالغ در جدول زیر آمده است:

هزینه استارت آپ کانادا

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا دریافت پاسخ پرسشهایتان، لطفا با ما تماس بگیرید.

 

فهرست