ویزای توریستی کانادا

ویزای توریستی (VISITOR VISA):

  • برای مقاصد توریستی، دیدار با دوستان و فامیل، ملاقاتهای تجاری و … باید از دولت کانادا تقاضای ویزای توریستی نمود. به این نوع ویزا TRV یا Temporary Resident Visa نیز گفته میشود و دارای ۲ نوع مختلف با دوره های اعتبار مختلف میباشد که بسته به صلاحدید افسر رسیدگی کننده به درخواست ممکن است به متقاضی نوع یک بار ورود( Single Entry) و یا چندین بار ورود (Multiple Entry) اعطا گردد.در ویزای “یک بار ورود” بازدید کننده از کانادا تنها یک بار میتواند وارد کانادا شود و پس از ترک کانادا دیگر از ویزای قبلی خود نمی تواند برای ورود مجدد به کانادا استفاده کند. چنانچه مجدد قصد بازدید از کانادا را داشته باشد باید مجددا مراحل اخذ ویزای توریستی را مانند دفعه قبل تکرار نماید.ولی دارندگان ویزای “چندین بار ورود” میتوانند به دفعات (تا زمانی که ویزای آنها معتبر است) به کانادا ورود و خروج داشته باشند. استاندارد زمانی این نوع از ویزا ۱۰ سال یا یک ماه کمتر از تاریخ اعتبار پاسپورت فرد متقاضی می باشد. از آنجایی که اعتبار استاندارد پاسپورتهای ایرانی پنج سال می باشد این نوع از ویزا در ایران به “مالتیپل پنج ساله” شهرت یافته است.صرفنظر از انواع ویزایهای ذکر شده در بالا، دارنده هر نوع از انواع ویزاهای توریستی تنها اجازه دارد تا حداکثر شش ماه در کانادا اقامت داشته باشد و آن هم در صورتی است که در هنگام ورود به کانادا توسط ماموران مرزی محدودیت زمانی برای مدت اقامت فرد بازدید کننده اعمال نشده باشد.
  • شرایط اخذ و مدارک مورد نیاز برای این نوع از ویزا بسته به شرایط و مشخصات فردی متقاضیان تا حدودی متفاوت می باشد ولی در غالب موارد مدارک زیر از تمامی متقاضیان خواسته می شوند:

داشتن پاسپورت معتبر

داشتن شرایط سلامت خوب

عدم داشتن سوء پیشینه

متقاعد ساختن افسر بررسی کننده درخواست ویزا مبنی بر اینکه شما در کشور خود وابستگیهای مالی، شغلی و یا خانوادگی دارید که بخاطر آنها به کشور خود باز خواهید گشت.

متقاعد ساختن افسر بررسی کننده درخواست ویزا مبنی بر اینکه شما در پایان مدت ویزای خود به کشور مبدا باز خواهید گشت.

توانایی مالی کافی برای اداره خود متناسب با زمان اقامت در کانادا از قبیل هزینه های اقامت، خورد و خوراک و همراهان احتمالی.

داشتن دعوتنامه از فرد و یا شرکتی در کانادا.

فهرست